$%1 $PUR KRXGW ]DNHQEDQN WHJHQ KHW OLFKW

Times of Suriname - - (FRQRPLH -

$M67(5D$M - $%1 $mro Jaat EeNiMNen oI ver­scKil­len­de on­der­de­len van de zaNenEanN noJ wel le­vens­va­tEaar ziMn on­der de EanNen­reJels van %asel ,9

+et Jaat on­der meer om EeursEe­driMI $%1 $mro Clea­rinJ en Nre­diet­ver­le­ninJ aan de scKeeS­vaart en de enerJie­sec­tor zeJt toS­man .ees van DiMNKui­zen in Ket Fi­nan­ci­eele Dag­blad van don­der­daJ Door de nieu­we ricKt­liM­nen moet de EanN meer NaSi­taal aan­Kou­den Dat EeSerNt Ket ren­de­ment 2S som­miJe on­der­de­len con­cur­reert $%1 $mro Eo­ven­dien met Ee­driM­ven die niet on­der de nieu­we EanNen­ricKt­liMn val­len waar­door de EanN de ex­tra Nos­ten niet Nan doorEe­reNe­nen

9an DiMNKui­zen wil daar­om de Ke­le EanN teJen Ket licKt Kou­den en EeNiMNen oS wel­Ne marN­ten al­le on­der­de­len zicK EeJe­ven en wie de con­cur­ren­ten ziMn De zaNenEanN van $%1 $mro Kaalt Kis­to­riscK Je­zien re­la­tieI laJe ren­de­men­ten 9an DiMNKui­zen denNt de re­sul­ta­ten van Ket on­der­zoeN in Ket twee­de Nwar­taal te Nun­nen Sre­sen­te­ren

(De Te­le­graaf.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.