+HW NOHLQVWH KRWHO WHU ZHUHOG LV HHQ 9RONVZDJHQ .HYHU

Times of Suriname - - 3DQRUDPD -

6taat er een trip naar -or­da­nis op de plan­ning en ben je nog op ]oek naar een bij]on­dere over­nach­tings­plek" 'an kan je te­recht bij de 9olks­wa­gen .ever van 0oham­med $l 0ala­him.

Een nacht door­bren­gen in een ou­de wa­gen klinkt bij de mees­te men­sen niet als mu]iek in de oren, maar de .ever in het woes­tijn­dorp­je $l -aya vormt de uit]on­de ring op de re­gel. 'e ja­ri­ge $l 0ala­him heeIt de vier wie­ler om­ge­bouwd tot een knus­se over­nach­tings­plek, in clu­sieI hand­ge­maak­te la­kens en kus­sens.

'e -or­da­nisr is met pen­si­oen, maar sinds 20 runt hij het klei­ne ho­tel. ³,k ben met dit pro­ject ge­start om­dat ik mijn dorp op de kaart wou ]et ten. -e vindt hier de mooi­ste land­schap­pen uit de streek, maar ]e wor­den vaak over het hooId ge]ien”, ver­tel­de de man eer­der aan CNN.

Hij be­weert ver­der ook dat de .ever µhet klein­ste ho­tel ter we­reld¶ is. OI dat klopt, moet je met een kor­rel ]out ne­men. 0om­en­teel staat die ti­tel vol­gens het Guin­ness Book of Re­cords op het 'uit­se Eh¶hlusl Ho­tel in $mberg. 0aar dat een nacht in de]e au­to spec­ta­cu­lair is, staat vast. 9oor ppn nacht be­taal je trou wens eu­ro. Ten]ij je van le­pe­len houdt, lijkt het ons aan­ge­ra­den om die prijs met ma[imum twee per­so­nen te de­len.

(Me­tro­ti­me/ Foto:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.