3ROLWLH VXUYHLOOHHUW WLMGHQV FUHPDWLHV :HJ QDDU =HH

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

3$5$0$5,%2 'H SROLWLH VXUYHLOOHHUW QX WLMGHQV FUHPDWLHV ELM KHW FUHPDWLHRRUG :HJ QDDU =HH 'H]H PDDWUHJHO LV JHQRPHQ GRRU GLVWULFWVFRPPLVVDULV 6DUZDQNRHPDU 5DPDL YDQ :DQLFD 1RRUGZHVW LQ VDPHQVSUDDN PHW GH SROLWLH YDQ .ZDWWD QDGDW HU YDNHU LV LQJHEURNHQ LQ YRHUWXLJHQ

De bur­ger­va­der heeft hier­voor spe­ci­aal twee de­fec­te brom­fiet­sen van de po­li­tie la­ten re­pa­re­ren om in te zet­ten. Ra­mai liet via het Na­ti­o­naal In­for­ma­tie In­sti­tuut (NII) we­ten dat er al ge­rui­me tijd klach­ten van bur­gers bij het com­mis­sa­ri­aat bin­nen­kwa­men dat de par­keer­plaats bij het cre­ma­tie­oord ge­teis­terd werd door au­toin­bra­ken.

“Als bur­ger­va­der kon ik de­ze si­tu­a­tie niet zo la­ten, dus heb ik toen be­slo­ten om twee brom­fiet­sen op kos­ten van het com­mis­sa­ri­aat te la­ten re­pa­re­ren en over te dra­gen aan de po­li­tie van Kwat­ta. De po­li­tie kan nu in het ge- bied sur­veil­le­ren en de be­zoe­kers ge­rust­stel­len dat hun au­to vei­lig is. Ik hoop dat hier­mee de ve­le au­to-in­bra­ken tot het ver­le­den gaan be­ho­ren en de sa­men­wer­king tus­sen de buurt­be­wo­ners en de po­li­tie be­ter wordt”, al­dus Ra­mai.

VRT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.