Weeg­schaal 24 sep­tem­ber - 23 ok­to­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Je hebt op het mo­ment zo­veel ener­gie, je doet hon­derd din­gen te­ge­lijk. Kijk er wel voor uit dat een aan­tal din­gen niet in het hon­derd lo­pen, want je kunt nooit al­les even zorg­vul­dig uit­voe­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.