Agen­ten be­dreigd met ei­gen dienst­wa­pen in recht­bank Bel­gië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BEL­GIË - Een man heeft gis­te­ren twee agen­ten be­dreigd in een jeugd­recht­bank in Bel­gië. Dat ge­beur­de met een wa­pen dat hij bij een van de agen­ten had af­ge­pakt.

Het in­ci­dent vond plaats in de stad Kort­rijk in WestVlaan­de­ren, meldt VTM Nieuws.

De man moest sa­men met zijn zoon voor­ko­men, van­we­ge een zaak over het co-ou­der­schap. Tij­dens de zaak kwam het tot ge­duw. Daar­bij wist de man het dienst­wa­pen van een van de agen­ten af te pak­ken. Ver­vol­gens dreig­de hij daar­mee.

Vol­gens Vlaam­se me­dia zou de man ook heb­ben ge­pro­beerd te schie­ten, maar dat mis­luk­te van­we­ge de vei­lig­heids­pal op het vuur­wa­pen. An­de­re agen­ten kon­den de man ui­t­ein­de­lijk over­mees­te­ren.

Twee agen­ten zijn licht­ge­wond ge­raakt bij het in­ci­dent. De zoon wist tij­dens het in­ci­dent te vluch­ten en is spoor­loos. On­dui­de­lijk is waar­om hij is ge­vlucht. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.