Griek­se ei­lan­den zuch­ten on­der stof en hit­te

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GRIEKENLAND - De com­bi­na­tie van een war­me en ster­ke zui­den­wind met Sa­ha­ra­zand maakt het leven op de Griek­se ei­lan­den in Ege­ï­sche zee voor de der­de dag op rij zwaar. Op het schier­ei­land Pe­lo­pon­ne­sos werd het af­ge­lo­pen week­end net geen 34 gra­den. Er bra­ken ook bran­den uit, gis­ter­mor­gen ruk­te de brand­weer uit voor een gro­te brand na­bij Olym­pia.

Be­wo­ners zuch­ten on­der ex­tre­me weers­om­stan­dig­he­den. Vol­gens de au­to­ri­tei­ten heb­ben veel men­sen last van hun lucht­we­gen. Op veel plek­ken is het zicht min­der dan hon­derd me­ter. De weers­om­stan­dig­he­den hou­den nog tot min­stens woens­dag aan. De ge­zond­heids­dien­sten roe­pen be­wo­ners op niet te veel fy­sie­ke ar­beid te ver­rich­ten. Men­sen met hart- of long­kwa­len moe­ten zo­veel mo­ge­lijk bin­nen­blij­ven. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.