Bar­ba­ra Bush (92) wil thuis ster­ven

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Het gaat niet goed met de voor­ma­li­ge first la­dy Bar­ba­ra Bush. De 92-ja­ri­ge vrouw van voor­ma­li­ge pre­si­dent Ge­or­ge H W Bush werd het af­ge­lo­pen jaar ver­schil­len­de ke­ren in het zie­ken­huis op­ge­no­men met long- en hart­pro­ble­men. Een bron dicht bij de fa­mi­lie heeft te­gen­over CNN ver­klaard dat Bush nu thuis in Hous­ton wordt ver­zorgd en dat ze heeft be­slo­ten dat ze niet meer te­rug­gaat naar het zie­ken­huis. Het kan­toor van haar man, voor­ma­li­ge pre­si­dent Bush, laat in een me­de­de­ling we­ten dat ze na “een re­cen­te reeks hos­pi­ta­li­sa­ties” heeft be­slo­ten “geen bij­ko­men­de me­di­sche hulp meer e zoe­ken.”

“Wie haar kent, zal niet ver­baasd zijn dat Bar­ba­ra Bush zich kra­nig heeft ge­hou­den en zich geen zor­gen heeft ge­maakt om zich­zelf maar dank­zij haar niet-af­la­tend ge­loof - om an­de­ren. Ze wordt om­ringd door de fa­mi­lie die ze aan­bidt en waar­deert de lie­ve be­rich­ten en de ge­be­den die ze krijgt”, klinkt het voorts. Bar­ba­ra Bush en Ge­or­ge H W Bush zijn al 73 jaar ge­trouwd. Bar­ba­ra Bush is de eni­ge le­ven­de echt­ge­no­te van een voor­ma­li­ge pre­si­dent die te­ge­lijk de moe­der is van een an­de­re voor­ma­li­ge pre­si­dent. Ge­or­ge H W Bush was pre­si­dent van 1989 tot 1993, zijn zoon Ge­or­ge W Bush woon­de van 2001 tot 2009 in het Wit­te Huis. (HLN)

De 92-ja­ri­ge vrouw van voor­ma­li­ge pre­si­dent Ge­or­ge H W Bush werd het af­ge­lo­pen jaar ver­schil­len­de ke­ren in het zie­ken­huis op­ge­no­men met long- en hart­pro­ble­men. (Fo­to: Los An­ge­les Ti­mes)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.