369 HQNHOH VWDSSHQ YHUZLMGHUG YDQ PLOMRHQHQ HXUR

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(7B$L - PSV mag zich door het kam­pi­oen­schap stie­kem rijk gaan re­ke­nen. Vol­gens het Eind­ho­vens Dag­blad (' is de club dicht bij mi­ni­maal acht mil­joen eu­ro aan prij­zen­geld van de 8()$.

PSV kan het geld op de re­ke­ning ver­wach­ten door de deel­na­me aan (uro­pe­se toer­nooi­en in het sei­zoen -

. 'e kans is vol­gens het (' µzeer groot¶ dat de (in­dho­ve­na­ren in­stro­men in de vier­de en laat­ste voor­ron­de van de Cham­pi­ons Le­a­gue op of au­gus­tus . 'at zou zo­wel spor­tief als fi­nan­ci­eel een op­ste­ker zijn.

PSV is in dat ge­val al ver­ze­kerd van mi­ni­maal acht mil­joen eu­ro aan prij­zen­geld. 2ver­leeft de kers­ver­se kam­pi­oen de play-offs, dan is het he­le­maal kas­sa. Plaat­sing voor de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue le­vert ko­mend sei­zoen al vijf­tien mil­joen eu­ro op. (en over­win­ning in het hoofd­toer­nooi is , mil­joen eu­ro waard en een ge­lijk­spel dui­zend eu­ro.

Pas na de Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­le weet PSV of het vol­gend sei­zoen kan be­gin­nen in de play-offs. Plaatst de win­naar van het mil­jar­den­bal zich via de ei­gen com­pe­ti­tie voor het hoofd­toer­nooi, dan schui­ven de num­mers =wit­ser­land en 1eder­land van de 8()$-ran­king door naar de vier­de en laat­ste Cham­pi­ons Le­a­gue-voor­ron­de.

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.