0HUWHQV HQ 1DSROL LQ LPSDVVH

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(7B$L - 'e con­tract­ver­len­ging van 'ries 0er­tens bij 1apo­li ver­keert in een im­pas­se. 'e der­tig­ja­ri­ge Belg over­weegt in­mid­dels een Spaans of (ngels avon­tuur aan te gaan, meldt Cal­ci­o­mer­ca­to. 1apo­li pro­beert al eni­ge tijd het con­tract van 0er­tens te ver­len­gen, maar tot dus­ver zon­der suc­ces. 'e hui­di­ge ver­bin­te­nis loopt me­dio af. Voor­al de trans­fer­clau­su­le van mil­joen eu­ro voor bui­ten­land­se clubs is voor­zit­ter $ure­lio 'e Lau­ren­ti­is een doorn in het oog. 1apo­li wil daar­van af, 0er­tens lijkt daar min­der hap­pig op.

(en ver­trek van de oud-spe­ler van $*2VV, )C 8trecht en PSV is zelfs niet uit­ge­slo­ten. 0er­tens over­weegt of hij nog eens wil er­va­ren hoe het is om in de Pri­me­ra 'ivi­si­on of in de Pre­mier Le­a­gue te spe­len. +ij is sinds bij 1apo­li ac­tief. 'it sei­zoen scoor­de 0er­tens ze­ven­tien keer in com­pe­ti­tie­du­els. +ij staat ech­ter al vijf du­els droog. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.