7Ke %rotKers naar Yol­gen­de ron­de

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(T%$/ ± The %rot­hers, de se­mikam­pi­oen van de 0eer­zorg Sport %ond, heeft zich ge­plaatst voor de vol­gen­de ron­de in het /id­bon­den­toer­nooi van de Su­ri­naam­se Voet­bal %ond. =on­dag­mid­dag won de se­mikam­pi­oen van 0eer­zorg op be­zoek bij %lue :ings, de kam­pi­oen van Sport %ond Com­me­wij­ne, met 3- . 'oor de­ze ze­ge komt The %rot­hers op ze­ven pun­ten uit drie du­els in pou­le $ van re­gio 2ost. %lue :ings staat op nul pun­ten uit twee du­els en is al uit­ge­scha­keld uit dit toer­nooi. 2ok %les­sy, de kam­pi­oen van de $lbi­na Sport %ond, deed goe­de za­ken in de­ze pou­le. +et kreeg Jong 5ica, de se­mikam­pi­oen van de 0oen­go Sport %ond, op be­zoek en wist met 4- te win­nen. %les­sy heeft ook ze­ven pun­ten uit drie du­els en is al ze­ker van kwa­li­fi­ca­tie naar de vol­gen­de ron­de. Jong 5ica blijft nog steeds op -3 pun­ten. Ver­der wist 5eal 0eu­r­cie met

- te win­nen van ,nter :aki, 5eal Sa­ram­ac­ca was met te sterk voor SC (phraim, SV+ ver­sloeg +ind %oys met

- , 5eal /ei­ding ze­ge­vier­de met 3- op )la­min­go en Vi­tes­se ver­loor met - van 5eal Coro­nie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.