Aze­a­lia Banks: ‘Ik ben ge­dro­geerd en ver­kracht’

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Rap­per Aze­a­lia Banks heeft za­ter­dag­avond laat

in haar In­st­agram Sto­ry la­ten we­ten dat ze is ver­kracht. In de post, die ze daar­na ver­wij­der­de, ver­tel­de ze dat een man die ze niet bij naam noemt

drugs in haar drank­je heeft ge­daan. De mu­zi­kan­te was niet te zien in de post, die een vol­ger la­ter op YouTu­be plaatste. Ze deed haar ver­haal in tekst en ge­luids­op­na­mes, waar­in ze hui­lend ver­tel­de dat ze zich vies en dom voel­de na wat er was ge­beurd. “Man­nen kun­nen je ge­woon een prooi ma­ken en je mo­les­te­ren, je dwin­gen ja te zeg­gen. Tot een punt waar­op je denkt dat je toe­stem­ming hebt ge­ge­ven, ter­wijl je nooit iets wil­de doen. Ie­mand heeft me over­mees­terd. Ik voel me erg down en zou van de aard­bo­dem

wil­len ver­dwij­nen.” La­ter be­gon ze over de drugs. “Ik ben nog nooit zo­ver heen ge­weest. Ik werd wak­ker en mijn keel voel­de als­of er spel­den en naal­den in za­ten. Het is nu on­der con­tro­le, mijn broers en vrien­den zijn

er.” Vol­gers re­a­geer­den on­ge­rust, waar­op de rap­per liet we­ten: “Het komt wel goed met me, dus niet

pa­ni­ke­ren jon­gens. Er is ze­ker drugs in mijn drank­je ge­daan, maar ik kom weer bij. Er is heel wat voor no­dig om de­ze oli­fant neer te ha­len.”

(De Te­le­graaf/Fo­to:Just Ja­red)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.