9HUNUDFKWLQJ WLHQMDULJH PLVOXNW

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

3A5A0A5,%2 (en man heeft woens­dag ge­poogd een tien­ja­rig meis­je in haar wo­ning in 3ara­ma­ri­bo te ver­krach­ten. =ij lag al­leen in de slaap­ka­mer. =ij was met drie ou­de­re zus­ters thuis.

'e ver­dach­te die in het zwart ge­kleed was, licht­te drie shXt­ters van een raam om bin­nen te gaan. +ij ging toen op haar lig­gen. 2p dat mo­ment schrok het slacht­of­fer wak­ker, waar­na de man haar met een mes be­dreig­de. +ij wil­de met het mes haar broek open snij­den. +et meis­je be­gon te gil­len, waar­door de man zijn daad niet kon vol­tooi en. +ij sprong Xit het raam en ren­de weg. +et slacht of­fer liep geen let­sel op.

'e po­li­tie is be­zig de man op te spo­ren.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.