Meer dan drie aan­gif­tes van op­lich­ting

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Bij de po­li­tie zijn de af­ge­lo­pen da­gen meer dan drie aan­gif­tes ge­daan door per­so­nen die be­we­ren dat zij zijn op­ge­licht. Zij wer­den ge­beld dat hun vuur­wa­pen­ver­gun­ning in or­de werd ge­maakt en dat zij moesten be­ta­len. Zij be­taal­den het geld op di­ver­se plaat­sen, maar kre­gen daar­na niets meer te ho­ren van de per­soon. Aan hen wer­den na­men van func­ti­o­na­ris­sen voor­ge­hou­den die de ver­gun­ning in or­de zou­den ma­ken, ter­wijl die niets er­van af­wis­ten. De be­na­deel­den stap­ten ui­t­ein­de­lijk naar de po­li­tie om aan­gif­te te doen. De krant ver­neemt dat de aan­gif­tes op ver­schil­len­de po­li­tie­bu­reaus zijn ge­daan en zijn door­ge­stuurd naar de af­de­ling Frau­de voor ver­der on­der­zoek. Er zijn nog geen ver­dach­ten aan­ge­hou­den. Een bron spreekt van zelfs zes­tien be­na­deel­den die er zou­den zijn. De po­li­tie is nog be­zig de da­der(s) in beeld te bren­gen. Meer­de­re ma­len heeft de po­li­tie aan­vra­gers van vuur­wa­pen­ver­gun­nin­gen op­ge­roe­pen om naar de over­heids­in­stan­tie waar zij de aan­vraag doen, te gaan voor in­for­ma­tie. Zij roept op om geen geld aan per­so­nen op af­ge­le­gen plek­ken te be­ta­len voor vuur­wa­pen­ver­gun­nin­gen en voor­zich­tig­heid te be­trach­ten. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.