Veer­tien­ja­ri­ge jon­gen be­roofd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een veer­tien­ja­ri­ge jon­gen is woens­dag in Paramaribo be­roofd. Hij fiets­te over de weg en zag na­bij de krui­sing van de Bo­ni- en Ara­bistraat een vriend. Hij fiets­te naar hem toe en stop­te bij hem.

Daar kwa­men vier tot vijf an­de­re jon­gens die hem met­een over­vie­len. Een van de jon­gens bracht het slacht­of­fer een vuist­slag in het ge­zicht toe, ter­wijl zijn kom­paan de rug­tas pak­te. Daar­uit nam hij een mo­bie­le te­le­foon en ren­de sa­men met zijn kom­pa­nen weg. De veer­tien­ja­ri­ge liep geen let­sel op. Van de­ze be­ro­ving werd mel­ding ge­maakt bij de po­li­tie die nog be­zig is met het on­der­zoek. De ver­dach­ten wa­ren on­ge­wa­pend en on­ge­mas­kerd.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.