Brand­weer­man in moord­zaak po­li­tie­man voor­ge­leid

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De brand­weer­man DU die in ver­band met de moord­zaak van po­li­tie­man Ra­vi­kant Prem­cha­ran (23) is aan­ge­hou­den, is gis­te­ren voor­ge­leid op het Par­ket en bij de rech­ter-com­mis­sa­ris (rc).

Ad­vo­caat Rob­by Dens die sa­men met zijn col­le­ga Be­ni­to Pick ju­ri­di­sche bij­stand ver­leent aan de ver­dach­te, zegt aan de krant dat de rc nog geen be­slis­sing heeft ge­no­men. De ver­de­di­ging voer­de aan dat de ver­dach­te niet be­trok­ken was bij de moord. Dens zegt dat het Open­baar Mi­nis­te­rie nog en­ke­le on­der­zoe­ken doet, die hij nog af­wacht. De po­li­tie­man werd zon­dag dood aan­ge­trof­fen in een voer­tuig aan de Pas­sie­bloem­straat.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.