Ver­dach­te moord KFC-ma­na­ger be­weert on­schul­dig te zijn

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Shaquil B ver­klaar­de gis­te­ren on­schul­dig te zijn in de moord op KFC-ma­na­ger Ma­jo­rie Wil­lems. Rech­ter Sieg­li­ne Wijn­hard en of­fi­cier van jus­ti­tie Clau­dia Brui­ning merk­ten op dat de bij de po­li­tie af­ge­leg­de ver­kla­rin­gen van Shaquil B ge­de­tail­leerd over­een­ko­men met die van zijn me­de­ver­dach­te Cha­wi­la R.

Shaquil B zegt dat de po­li­tie hem mis­han­del­de om een be­ken­nen­de ver­kla­ring uit hem te krij­gen. Hij kreeg van de po­li­tie te ho­ren wel­ke be­zwa­ren­de ver­kla­rin­gen Cha­wi­la R af­leg­de. Shaquil B ver­klaart on­schul­dig te zijn. Hij te­ken­de zijn ver­kla­ring, om­dat zijn hand an­ders ge­bro­ken zou wor­den. Bij de po­li­tie ver­klaar­de Shaquil B dat hij naar het res­tau­rant ging, con­form de af­spraak met Cha­wi­la R. Hij ging om 9.00 uur te­rug naar huis, na­dat het mis­liep bij KFC. Hij zou via een deur het res­tau­rant bin­nen­gaan, maar die was niet open. Hij is niet in het res­tau­rant ge­weest. Op de zit­ting ver­tel­de hij dat de ver­kla­rin­gen bij de po­li­tie niet uit vrije wil zijn af­ge­legd. Hij was bang. Vol­gens hem leg­de Cha­wi­la R be­zwa­ren­de ver­kla­rin­gen af over een grij­ze wa­gen waar­in hij naar het res­tau­rant zou zijn ge­gaan. Shaquil B noem­de de naam van een an­der met wie hij die dag daar ging. De po­li­tie bracht hem om aan­wij­zin­gen te doen. Shaquil B zegt dat hij nie­mand zo­maar wil­de be­zwa­ren en noem­de daar­om de naam van een ou­de school­vriend die reeds voor een an­der straf­baar feit was aan­ge­hou­den. Raads­vrouw Mau­reen Nib­te vroeg naar ca­me­ra­beel­den die de of­fi­cier van jus­ti­tie over­han­dig­de aan het ge­recht. De­ze beel­den ma­ken nog geen deel uit van het straf­dos­sier. Op 7 ju­ni zal de raads­vrouw nog aan­ge­ven of zij de beel­den op de zit­ting wil be­kij­ken, zo­dat ze deel wor­den van het dos­sier. Cha­wi­la R maak­te ook gis­te­ren ge­bruik van haar zwijg­recht. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.