75-ja­ri­ge voor de rech­ter

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De 75-ja­ri­ge Ma­vis B ver­scheen gis­te­ren voor rech­ter Sieg­li­ne Wijn­hard. De of­fi­cier van jus­ti­tie droeg de zaak voor. De vrouw wordt er­van ver­dacht in de pe­ri­o­de van 7 tot en met 17 fe­bru­a­ri dit jaar zich sa­men met een an­der schul­dig te heb­ben ge­maakt aan op­lich­ting.

Ook wordt de vrouw ver­dacht van vals­heid in ge­schrif­te. De be­na­deel­de is 152.000 eu­ro, USD 165.000 en SRD 180.000 lich­ter ge­maakt. De vrouw zegt dat de be­na­deel­de geld leen­de aan haar en haar broer. Zij wil dat haar raads­man aan­we­zig is bij het ver­hoor van de be­na­deel­de. Daar­om is de zaak uit­ge­steld tot 7 ju­ni, zo­dat de ad­vo­caat die gis­te­ren af­we­zig was, er­bij is.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.