Vis­sen 20 fe­bru­a­ri - 20 maart

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Je hebt het ge­voel niet meer be­lang­rijk te zijn voor de be­tref­fen­de per­soon en pro­beert diens on­ge­deel­de aan­dacht af te dwin­gen. Dit heeft ech­ter een ave­rechts ef­fect, ze­ker als je hem of haar van iets on­te­rechts be­schul­digt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.