Boog­schut­ter 23 no­vem­ber - 21 de­cem­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Mis­schien is het jouw ont­span­nen hou­ding waar­door an­de­ren je zien zit­ten en je pro­be­ren te be­na­de­ren. Wees ove­ri­gens wel voor­zich­tig met je spul­len, want een be­paald ie­mand zou mis­bruik kun­nen ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.