$JHQW VFKDNHOW VFKXWWHU XLW HQ YRRUNRPW EORHGEDG RS $PHULNDDQVH VFKRRO

Times of Suriname - - %UITENLAND -

96 - Een Ame­ri­kaan­se agent heeIt een ne­gen­tienMa­ri­ge man neer­ge­scho­ten die het vuur had ge­o­pend in een mid­delEa­re school in de staat ,lli­nois 6cho­lie­ren en me­deZer­kers van de school Ele­ven on­ge­deerd

'e po­li­tie­cheI in de plaats 'i[on ver­klaart dat het µheld haI­ti­ge op­tre­den¶ van de po­li tie­man µtal­lo­ze¶ le­vens heeIt ge­red Ee­rich­ten $me­ri­kaan­se media gis­te­ren

'e da­der vXXr­de woens­dag ziMn wa­pen aI in de 'i[on +igh 6chool maar stXit­te daar­EiM op de po­li­tie­man ³7er­wiMl er scho­ten in de gan­gen van de school te ho ren wa­ren storm­de hiM op de ver­dach­te aI ´ aldXs de po­li tie­cheI 'e schXt­ter vXXr­de meer­de­re ko­gels aI op de agent die terXg­schoot en de man Xit­scha­kel­de 6cho­lie­ren en me­de­wer­kers van de school had­den zich tiM­dens de schiet­par­tiM op­ge slo­ten in klas­lo­ka­len *een van hen raak­te ge­wond 'e ver­dach­te een voor­ma­li­ge leer­ling van de mid­delEa­re school is over­geEracht naar een zie­ken­hXis (NU)

Po­li­tie agen­ten ver­la­ten de plaats des on­heils. (Foto: AD)

Agen­ten door­zoe­ken de plaats waar de man werd neer­ge­scho­ten. (Foto: Ya­hoo News UK)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.