ANNoord over co­a­li­tie­pro­gram­ma /ega en 0 6 in ,ta­lis

Times of Suriname - - %XITENLAND -

,7$/,É - 'e 9ijIV­ter­renEe­we­ging M56 en de /ega ]ijn Ket eenV ge­wor­den over een co­a­li­tieSro­graPPa 'at KeEEen Eron­nen Eij de Sar­tij­en giV­te­ren ge]egd na over­leg tXVVen /Xi­gi 'i Maio van de Sro­teVtSar­tij M56 en voorPan Mat­teo 6al­vi­ni van de Xi­terVt recKtVe /ega

Ook zou­den ze voor­uit­gang boe­ken bij het over­leg over het kie­zen van een pre­mier. Vol­gens bron­nen bij het Ita­li­aan­se pers­bu­reau ANSA is M5S-par­le­ments­lid Emi­lio Ca­rel­li kan­di­daat. Ca­rel­li wil- de te­gen ANSA niets zeg­gen over zijn mo­ge­lij­ke kan­di­da­tuur.

De ge­sprek­ken tus­sen M5S en de Le­ga kwa­men pas zeer re­cent van de grond, om­dat er aan­van­ke­lijk on­e­nig­heid was over de rol die For­za Ita­lia van oud-pre­mier Sil­vio Ber­lus­co­ni zou moe­ten spe­len. Zijn par­tij is een bond­ge­noot van de Le­ga, die hem niet wil­de la­ten val­len.

M5S wei­ger­de ech­ter met de door schan­da­len ge­plaag­de Ber­lus­co­ni in zee te gaan. Eind vo­ri­ge week liet Ber­lus­co­ni we­ten dat hij de vor­ming van een re­ge­ring met al­leen M5S en de Le­ga niet in de weg zou staan. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.