Frank de Boer baalt van ge­mis­te kans

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Frank en Ro­nald de Boer blik­ken in ge­sprek met ELF Voet­bal met ge­meng­de ge­voe­lens te­rug op het WK van 1998. De twee­ling­broers de­den het met Ne­der­land goed op het mon­di­a­le eind­toer­nooi in Frank­rijk, maar Oran­je kon het niet tot de fi­na­le schop­pen: “We re­a­li­seer­den ons niet vol­doen­de dat we goud in han­den had­den.” Frank stelt dat het Oran­je dat ac­tief was op de WK’s van 2010 en 2014, toen Ne­der­land res­pec­tie­ve­lijk twee­de en der­de werd, niet be­ter was dan het Oran­je waar­in hij speel­de. “Dat denk ik niet. In 1998 had­den we een be­ter team dan het Oran­je van 2010 en 2014, maar we mis­ten ach­ter­af de ech­te over­tui­ging om we­reld­kam­pi­oen te wor­den”, al­dus de ex-trai­ner van Ajax, die stelt dat Oran­je geen top­fa­vo­riet was.

“Het EK in En­ge­land (1996, red.) liep uit op een de­cep­tie en er was tram­me­lant in de se­lec­tie. We re­a­li­seer­den ons on­vol­doen­de dat we goud in han­den had­den, met een der­ge­lij­ke se­lec­tie. In 2010 was ik als as­sis­tent van Bert van Mar­wijk op het WK. Phil­lip Co­cu en ik heb­ben er bij die jon­gens van toen op ge­ha­merd dat ze echt we­reld­kam­pi­oen kon­den wor­den. Maar dan moesten ze er wel al­le­maal in ge­lo­ven.”

Broer Ro­nald stelt dat er veel in­tel­li­gen­tie en er­va­ring was bij Oran­je in 1998: “Ik denk dat ons Oran­je dy­na­mi­scher was dan de ploe­gen van 2010 en 2014. We had­den een per­fec­te mix qua leef­tijd. Vrij­wel ie­der­een was mid­den of eind twin­tig. We had­den al van al­les mee­ge­maakt. Bij die la­te­re ge­ne­ra­ties draai­de het voor­al om de jon­gens in de aan­val: Sn­eij­der, Rob­ben en Van Per­sie. Daar werd het team om­heen ge­bouwd.”

(VI)

Da­vid Sil­va wordt ge­pre­zen door trai­ner Jo­sep Gu­ar­di­o­la. (Foto: VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.