Ca­sil­las nog een jaar door bij FC Por­to

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Iker Ca­sil­las is ook vol­gend sei­zoen kee­per van FC Por­to. Het af­lo­pen­de con­tract van de 36-ja­ri­ge Spaan­se kee­per is met een jaar ver­lengd, zo maak­te de Por­tu­ge­se top­club gis­ter­avond be­kend. Dat Ca­sil­las zijn con­tract heeft ver­lengd, mag een klei­ne ver­ras­sing ge­noemd wor­den, daar hij eer­der nog op weg naar de uit­gang keek, na­dat hij het af­ge­lo­pen sei­zoen zijn ba­sis­plaats ver­loor.

Ca­sil­las maak­te in de zo­mer van 2015 de over­stap van Re­al Madrid naar Por­to en was lan­ge tijd de on­be­twis­te eer­ste doel­man. Dit sei­zoen ging hij een aan­tal keer de fout in, waar­na hij op de bank ge­pos­teerd werd. Toch knok­te Ca­sil­las zich te­rug in de ba­sis en hij greep reeds de lands­ti­tel met Por­to.

De 167-vou­dig Spaan­se in­ter­na­ti­o­nal heeft zijn con­tract ver­lengd tot de zo­mer van 2019 en heeft dat vol­gens Por­tu­ge­se media ge­daan te­gen een fors la­ger sa­la­ris. “Ik ben heel blij om hier nog een jaar te zijn”, re­a­geert Ca­sil­las op zijn nieuw con­tract. “Er wa­ren ge­ruch­ten dat ik zou ver­trek­ken, maar voor mij was het al­tijd de be­doe­ling om hier door te gaan. Dat kon en daar ben ik heel erg blij mee.”

(VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.