Tor­res be­leeft per­fect af­scheid bij Atlético

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Fer­nan­do Tor­res won de Cham­pi­ons League met Chel­sea en pak­te met Span­je twee Eu­ro­pe­se ti­tels en de we­reld­ti­tel, maar van de winst van de Eu­ro­pa League met Atlético Madrid ge­niet de Spaan­se spits het meest.

“Op sen­ti­men­teel vlak is dit voor mij de be­lang­rijk­ste be­ker”, zei Tor­res woens­dag in Ly­on, met de bo­kaal voor de Eu­ro­pa League in zijn han­den. “Ik mag me ge­luk­kig prij­zen dat ik in mijn car­ri­è­re veel heb ge­won­nen. Maar hier droom­de ik al als kind van, om met ‘mijn’ club een be­lang­rij­ke be­ker te ver­o­ve­ren.” De nu 34-ja­ri­ge spits werd als vijf­ja­rig jon­ge­tje al fan van Atlético, dat Tor­res op elf­ja­ri­ge leef­tijd op­nam in de jeugd­op­lei­ding. Zes jaar la­ter de­bu­teer­de Tor­res in het eer­ste van de ‘Ro­ji­blan­cos’, die des­tijds nog op het twee­de ni­veau speel­den. De Span­jaard groei­de al snel uit tot top­schut­ter en aan­voer­der van Atlético, maar een gro­te prijs pak­ken, luk­te niet.

Tor­res ging zijn ere­lijst pas vul­len toen hij via Li­ver­pool bij Chel­sea was be­land. In 2015 keer­de de spits te­rug in Madrid, om­dat hij ook met Atlético suc­ces wil­de heb­ben. Woens­dag­avond volg­de in Ly­on dan ein­de­lijk de ul­tie­me be­kro­ning. “Ik ben zo trots dat ik deel uit­maak van de­ze groep, die het le­ven van zo­veel Atlético-fans heeft ver­an­derd. Voor­heen moesten we al­tijd uit­leg­gen, waar­om we dit shirt wil­den dra­gen. Ik draag de­ze prijs op aan al­le fans van on­ze club”, zei Tor­res, die in de fi­na­le te­gen Olym­pi­que Marseille (3-0 ze­ge) vlak voor tijd An­toi­ne Griez­mann kwam af­los­sen. Zon­dag neemt hij af­scheid van ‘zijn’ club in de thuis­wed­strijd te­gen Ei­bar. “Het sta­di­on zal ex­plo­de­ren, we gaan hem met een groot feest be­dan­ken voor al­les wat hij voor de­ze club heeft ge­daan”, zei trai­ner Diego Si­me­o­ne. Het is nog on­dui­de­lijk waar Tor­res zijn car­ri­è­re voort­zet. De clu­bicoon zei be­gin april toen hij zijn ver­trek bij Atlético aan­kon­dig­de dat hij nog ‘twee, drie of vijf jaar’ wil door­gaan met voet­bal­len.

(Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.