Gu­ar­di­o­la best be­taal­de ma­na­ger

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jo­sep Gu­ar­di­o­la heeft gis­te­ren zijn con­tract als ma­na­ger van Man­ches­ter Ci­ty ver­lengd tot me­dio 2021. De 47-ja­ri­ge Span­jaard lag tot vol­gend jaar zo­mer vast bij de En­gel­se top­club. “Ik ben zo blij en en­thou­si­ast. Het is een ple­zier om hier te wer­ken. Ik vind het leuk om ie­de­re dag met de spe­lers te wer­ken en we blij­ven ons best doen in de ko­men­de ja­ren. Je moet je goed voe­len met de spe­lers, en ik voel me goed”, zegt Gu­ar­di­o­la op de web­si­te van Man­ches­ter Ci­ty.

“Ik fo­cus me op het ver­lan­gen van mijn spe­lers om een be­ter team te wor­den en dat is wat ik zal pro­be­ren. We heb­ben een jong elf­tal met een ge­mid­del­de leef­tijd van 23 jaar en we wil­len stap­pen blij­ven ma­ken.” Gu­ar­di­o­la leid­de Man­ches­ter Ci­ty in het af­ge­lo­pen sei­zoen glo­ri­eus naar de lands­ti­tel. De ‘Ci­ti­zens’ bra­ken di­ver­se re­cords in de Pre­mier League: hon­derd pun­ten in één com­pe­ti­tie, met de meest doel­pun­ten (106), de mees­te over­win­nin­gen (32) en het bes­te doel­sal­do ooit. Man­ches­ter Ci­ty won daar­naast be­gin maart ook nog eens de League Cup door in de fi­na­le op Wem­bley op over­tui­gen­de wij­ze met 3-0 af te re­ke­nen met Ar­sen­al. Gu­ar­di­o­la volg­de me­dio 2016 Ma­nu­el Pel­le­gri­ni op, maar greep in zijn de­buut­jaar­gang in het Eti­had Sta­di­um nog naast het ere­me­taal. ‘Pep’ had in het ver­le­den ook Bay­ern Mün­chen en FC Bar­cel­o­na on­der zijn hoe­de, waar­mee hij in to­taal maar liefst 21 hoofd­prij­zen ver­o­ver­de. Gu­ar­di­o­la gaat vol­gens di­ver­se En­gel­se media bij­na 25 mil­joen eu­ro per jaar ver­die­nen, waar­mee hij de best be­taal­de trai­ner in Eu­ro­pa zou kun­nen wor­den. (Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.