Na­dal naar kwart­fi­na­les

Times of Suriname - - SPORT -

(Nus­port) TENNIS - Ra­fael Na­dal heeft zich gis­te­ren ge­plaatst voor de kwart­fi­na­les van het Mas­ters­toer­nooi van Rome. De Span­jaard won in de der­de ron­de in twee sets van de Ca­na­dees De­nis Shap­oval­ov: 6-4 en 6-1. De 31-ja­ri­ge Na­dal kon na één uur en 24 mi­nu­ten spe­len de fe­li­ci­ta­ties in ont­vangst ne­men van zijn twaalf jaar jon­ge­re te­gen­stan­der. Na­dal en Shap­oval­ov hiel­den el­kaar in de eer­ste set lan­ge tijd in even­wicht, maar bij 3-3 plaatste de ge­bo­ren Mal­lor­caan de eer­ste break en die voor­sprong stond hij niet meer af: 6-4. De ze­ven­vou­dig win­naar in Rome liet Shap­oval­ov in de twee­de set vol­strekt kans­loos en maak­te het bij 5-1 op zijn eer­ste match­point ge­lijk af. Shap­oval­ov was woens­dag in de twee­de ron­de nog ver­ant­woor­de­lijk voor de uit­scha­ke­ling van de Ne­der­lan­der Ro­bin Haa­se: 7-6 (3), 6-7 (5) en 6-3.

Na­dal neemt het van­daag in de kwart­fi­na­les op te­gen de Ita­li­aan Fa­bio Fog­ni­ni, die in twee sets af­re­ken­de met de Duit­ser Pe­ter Go­jow­c­zyk: 6-4 en 6-4. Naast Na­dal en Fog­ni­ni schaar­den de Kro­aat Ma­rin Ci­lic (6-3 en 6-4 te­gen de Frans­man Benoît Pai­re), de Ar­gen­tijn Ju­an Mar­tin Del Po­tro (op­ga­ve bij 2-6 en 5-4 van de Belg Da­vid Gof­fin) en de Span­jaard Pa­blo Car­re­ño Busta (6-4, 6-7 (3) en 6-2 te­gen de Slo­veen Al­jaz Be­de­ne) zich on­der de laat­ste acht. Na­dal speel­de woens­dag te­gen Dzum­hur (6-1 en 6-0 ze­ge) zijn eer­ste wed­strijd sinds zijn ne­der­laag van vo­ri­ge week te­gen Do­mi­nic Thiem in de kwart­fi­na­les van het Mas­ters­toer­nooi van Madrid. De zes­tien­vou­dig Grand Slam-kam­pi­oen ver­loor daar­door zijn num­mer één-po­si­tie op de we­reld­rang­lijst aan Ro­ger Fe­de­rer en zag een ein­de ko­men aan zijn re­cord­reeks van vij­f­ig ge­won­nen sets op rij op gra­vel. Na­dal was in 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 en 2013 de sterk­ste in Rome en in 2011 en 2014 de op één na bes­te in de hoofd­stad van Ita­lië.

(Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.