Rob­ben zet hand­te­ke­ning

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­jen Rob­ben heeft zijn con­tract bij Bay­ern Mün­chen met een jaar ver­lengd. Eer­der de­ze maand werd al be­kend dat bei­de par­tij­en het eens wa­ren over een nieuw con­tract, waar­na de deal gis­te­ren werd be­ze­geld met de hand­te­ke­ning van de 34-ja­ri­ge bui­ten­spe­ler. Op de club­si­te van Bay­ern geeft Rob­ben aan dat zijn laat­ste bles­su­re er­voor heeft ge­zorgd dat hij nog ge­mo­ti­veer­der aan het nieu­we sei­zoen zal be­gin­nen.

Vo­ri­ge week vrij­dag kwam al naar bui­ten dat Rob­ben en Bay­ern het eens wa­ren ge­wor­den over een nieuw con­tract tot me­dio 2019. Het pa­pier­werk is in­mid­dels af­ge­rond. “Ik wil het nieu­we sei­zoen graag be­gin­nen”, al­dus Rob­ben op de web­si­te van zijn werk­ge­ver. “Het was echt pijn­lijk dat ik de hal­ve fi­na­le van de Cham­pi­ons League te­gen Re­al Madrid ge­bles­seerd van het veld moest. Daar­om wil ik vol­gend jaar al­les weer doen en be­lang­rijk zijn voor het team.”

Rob­ben maak­te in de zo­mer van 2009 de over­stap van Re­al Madrid naar Bay­ern Mün­chen en werd sinds­dien ze­ven­maal lands­kam­pi­oen. In 2013 schreef hij ge­schie­de­nis door in de Cham­pi­ons League-fi­na­le op Wem­bley te­gen Borus­sia Dort­mund de win­nen­de tref­fer te ma­ken. Za­ter­dag kan hij een nieu­we prijs pak­ken als Bay­ern het in de DFB Po­kal-fi­na­le op­neemt te­gen Ein­tracht Frank­furt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.