5RFNHWV WUHNW VWDQG JHOLMN

Times of Suriname - - 6SRUW -

BAS­KET­BAL - Hous­ton Roc­kets heeft woens­dag de stand in de fi­na­le van de Wes­tern Con­fe­ren­ce in de NBA ge­lijk­ge­trok­ken. De num­mer één uit de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie won het twee­de du­el met ti­tel­ver­de­di­ger Gol­den Sta­te War­ri­ors in de se­rie best-of-se­ven met over­tui­gen­de cij­fers: 127-105. Waar Hous­ton in de eer­ste wed­strijd de grootst mo­ge­lij­ke moei­te had om War­ri­ors af te stop­pen, luk­te het dit keer wel. Steph Cur­ry had met 16 pun­ten, 7 re­bounds en 7 as­sists nog een re­de­lij­ke wed­strijd. Al­leen had hij, net als in eer­ste wed­strijd, moei­te met het vin­den van de bas­ket: daar­in was hij niet al­leen. Klay Thomp­son en Cur­ry scho­ten ge­com­bi­neerd 3 uit 12 drie­pun­ters, waar­van Cur­ry 1 uit 8 drie­pun­ters schoot. De eni­ge die aan War­ri­ors’ kant weer niet te ver­de­di­gen was, was Ke­vin Du­rant. Mis­schien wordt het toch maar eens tijd dat hij de bij­naam the slim re­a­per gaat om­ar­men, want hij steekt in bloed­vorm en valt sim­pel­weg niet te ver­de­di­gen op dit mo­ment.

Uit de box­sco­re blijkt al dat Hous­ton een uit­ste­ken­de team­pres­ta­tie neer­zet­te. De gro­te man was nog steeds wel Ja­mes Har­den met 27 pun­ten en 10 re­bounds, maar ook hij had moei­te met zijn schot. Hij schoot slechts 9 uit 24 waar­van 3 uit 15 drie­pun­ters. Wie geen moei­te had­den met hun schot wa­ren de in de vo­ri­ge wed­strijd on­zicht­ba­re PJ Tuc­ker en Tre­vor Ari­za. Ge­com­bi­neerd scho­ten zij 6 uit 9 drie­pun­ters.

De rui­me over­win­ning te­ken­de zich al in het eer­ste quar­ter af. Na­dat de eer­ste mi­nu­ten ge­lijk op­gin­gen, liep Roc­kets aan het eind van het eer­ste quar­ter uit naar een voor­sprong rond­om de 10 pun­ten. Af en toe deel­de Gol­den Sta­te wel spel­den­prik­ken uit om de voor­sprong te ver­klei­nen. Maar span­nend werd het nooit meer. Zon­dag is de der­de wed­strijd.

(SA)

Foto: Ja­mes Har­den van Hous­ton Roc­kets pro­beert langs Steph Cur­ry van Gol­den Sta­te War­ri­ors te gaan. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.