%RWRSDVL ZLQW UXLP YDQ :%&

Times of Suriname - - 6SRUW -

VOET­BAL - Za­ken gaan niet goed bij Wal­king Boyz Com­pa­ny (WBC) en de nieu­we trai­ner Jim­my Hoe­pel. In het Es­sed­sta­di­on leed WBC in de eer­ste di­vi­sie van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond zijn vijf­de ne­der­laag. Bo­to­p­asie was woens­dag sterk met 6-1. Het kam­pi­oen­schap is nu bui­ten be­reik van WBC.

Za­ken be­gon­nen slecht voor WBC, dat al na vijf mi­nu­ten ach­ter­stond. Doel­man Ron­ny Aloe­ma van WBC ging niet vrij­uit bij het schot van Evani Espe­ran­ce: 1-0. WBC her­stel­de zich en na twee mi­nu­ten was de sco­re weer ge­lijk. Gio­van­ni Dren­the schoot raak van­uit een vrije trap: 1-1. Hier­na kre­gen bei­de teams ge­noeg kan­sen, maar ze wer­den niet be­nut. Toch ver­an­der­de al­les toen Espe­ran­ce er als de kip­pen bij was, om het le­der bin­nen te tik­ken: 2-1. Bo­to­p­a­si ging door en in de 25ste mi­nuut schoof Ste­ven Di­ma het le­der in het doel, ter­wijl doel­man Aloe­ma niets kon doen: 3-1. Za­ken wer­den nog er­ger voor WBC, toen Bo­to­p­asie een pe­nal­ty kreeg. In de 35ste mi­nuut werd Di­ma ten val ge­bracht in de be­ruch­te zo­ne. Fo­li­ne Abau­na schoot het le­der feil­loos bin­nen van­uit de elf­me­ter­stip: 4-1.

In de twee­de helft be­gon WBC goed, maar kon de aan­slui­tings­tref­fer niet sco­ren. Dit werd het team in de 72ste mi­nuut fa­taal, toen Espe­ran­ce raak schoot: 5-1. Hij maak­te hier­mee zijn hat­trick com­pleet. In de slot­mi­nu­ten kop- te Alfre­do Fon­kel het zes­de doel­punt bin­nen. WBC blijft ste­ken op 35 pun­ten, ter­wijl Bo­to­p­a­si nu 29 pun­ten heeft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.