8()$ VWDUW RQGHU]RHN QDDU IDQV $WOpWLFR HQ 0DUVHLOOH

Times of Suriname - - 6SRUW -

VOET­BAL - De UEFA start een voor­on­der­zoek naar de on­ge­re­geld­he­den die ge­beur­den voor­af­gaand de Eu­ro­pa League-fi­na­le van woens­dag­avond. Voor­af­gaand aan het du­el in Ly­on werd er vuur­werk af­ge­sto­ken, waar­door de eind­strijd wat la­ter moest be­gin­nen.

Scheidsrechter Björn Kui­pers kon pas en­ke­le mi­nu­ten la­ter flui­ten voor het be­gin, om­dat de fans van Marseille vuur­werk af­sta­ken. Dat zorg­de bo­ven­dien voor een be­hoor- lij­ke rook­wolk in het sta­di­on. Atlético moet even­eens vre­zen voor een sanc­tie. De fans van de Spaan­se club sta­ken even­eens vuur­werk af en toon­den een span­doek met een ra­cis­ti­sche tekst.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.