So­ny­Pic­tu­res­Pro­duc­ti­ons ver­krijgt­rech­ten­film­bi­o­gra­fie­cric­ket­speel­ster Jhu­lan­Goswa­mi

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

Het door­gaan van het zoe­ken naar in­spi­re­ren­de ver­ha­len waar­bij het pu­bliek zich ook ver­maakt, na de successen van PadMan en 102 Not Out, van de lei­den­de film stu­dio, So­ny Pic­tu­res In­ter­na­ti­o­nal Pro­duc­ti­ons, heeft In­dia de rech­ten ver­kre­gen voor de ont­wik­ke­ling en pro­duc­tie van de film­bi­o­gra­fie over de le­gen­da­ri­sche In­di­a­se ODI cric­ket­speel­sterJhu­lan Goswa­mi, in part­ner­schap met Du­na­mis En­ter­tain­ment. De­ze film­bi­o­gra­fie over In­di­as all-roun­der en ex-aan­voer­der van de cric­ket­ploeg zal gaan over het fan­tas­tisch en in­spi­re­rend ver­haal van haar le­ven dat ge­paard is ge­gaan met ex­tre­me ont­be­ring en in­druk­wek­ken­de pres­ta­ties als het klei­ne meis­je van Na­dia in West Ben­gal die één van de knap­ste ster­ren in de ge­schie­de­nis van de In­di­a­se sport is ge­wor­den.

(Bi­zA­sia/Foto: Log­o­pe­dia)

Ode To My Fa­ther

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.