Ka­ran­Pa­tel­be­ves­tigt ba­by­nieuws­met­vrouw An­ki­ta­Bhar­ga­va

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

De te­le­vi­sie­ster Ka­ran Pa­tel heeft via so­ci­al media op een nieu­we ma­nier be­ves­tigd dat hij en zijn vrouw An­ki­ta Bhar­ga­va la­ter in het jaar hun eer­ste kind ver­wach­ten.

Het kop­pel dat in 2015 is ge­trouwd, is al een paar we­ken in het nieuws om zwan­ger­schaps­ge­ruch­ten. Pa­tel schreef op In­st­agram: “Er vangt een le­vens­lang fes­ti­val aan voor @ankzb­har­ga­va en ik in no­vem­ber…! #Kun­nen­niet­wach­ten #Op­ge­won­den#Ge­ze­gend #Bin­nen­kortMa­maEnPa­pa….! be­dankt @shru­ti­te­jwa­nip­ho­to­grap­hy voor de #Dha­ma­k­e­daar #Fo­to­ses­sie.” Over haar echt­ge­noot ver­telt Bhar­ga­va: “Hij is een mak­ke­lijk per­soon in de om­gang, maar een echt­ge­noot die veel eist. Wan­neer hij een dag­je vrij is, wil hij dat ik er al­tijd ben. Het hu­we­lijk is een ont­wik­ke­lings­pro­ces. Ka­ran en ik zijn als kop­pel ge­groeid on­danks we veel van el­kaar ver­schil­den toen we twee jaar ge­le­den in het hu­we­lijks­boot­je stap­ten. Hij is in som­mi­ge si­tu­a­ties kleur­rijk en ik ben juist zwart en wit.”

Pa­tel is mo­men­teel te zien in de num­mer één show van Star Plus ge­ti­teld Yeh Hai Mo­hab­ba­tein.

(Bi­zA­sia/Foto’s: DNA In­dia en­stars­un­fol­ded.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.