Vrouw­Lu­da­cris­kreeg­be­gin­dit jaar­een­mis­kraam

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

Eu­doxie Mbou­gui­en­gue, de vrouw van rap­per Lu­da­cris, heeft be­gin dit jaar een mis­kraam ge­had. Het stel maak­te het nieuws we­reld­kun­dig via In­st­agram. Bij de foto schreef het Ga­bo­ne­se mo­del dat ze een mis­kraam heeft ge­had, waar­door ze ook een ope­ra­tie

moest on­der­gaan. Toch wil ze niet kla­gen over het le­ven. “Het is heel mak­ke­lijk om te kla­gen of zelf­me­de­lij­den te heb­ben, maar ik wei­ger om de vij­and te la­ten win­nen. Ik blijf trouw aan mijn ge­loof en bid­den. Ik richt mij op de ve­le ma­nie­ren waar­op

God mij heeft ge­ze­gend.” De veer­tig­ja­ri­ge Christopher Bri­an Brid­ges, zo­als Lu­da­cris ei­gen­lijk heet, en zijn vrouw zijn sinds de­cem­ber 2014 ge­trouwd. In 2015 ver­wel­kom­de het stel hun doch­ter Ca­den­ce.

Lu­da­cris heeft met Shai­la (21), Kar­ma (16) en Cai (5) al drie doch­ters uit eer­de­re

re­la­ties. (NU/Foto: Bos­sip)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.