Chris­sy­7ei­gen­en­Jo­hn­Le­gen­dou­ders­van­zoon­ge­wor­den

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

Chris­sy Tei­gen en Jo­hn Le­gend zijn ou­ders ge­wor­den van een twee­de kind. Het mo­del kon­dig­de de komst van de ba­by gis­ter­och­tend aan via Twit­ter. Tei­gen (32) en Le­gend (39) maak­ten eer­der al be­kend dat de ba­by een jon­ge­tje is. Wel­ke naam het zoon­tje heeft ge­kre­gen, is nog niet be­kend. “Zelfs toen we on­ze doch­ter Lu­na kre­gen, be­slo­ten we pas op het laat­ste mo­ment hoe ze zou gaan he­ten”, zei Tei­gen eer­der. “En voor een jon­ge­tje vin­den we het nog las­ti­ger om een leu­ke naam te be­den­ken. Ik denk dat we hem eerst moe­ten zien, voor­dat we hem een naam ge­ven.” Doch­ter Lu­na is in­mid­dels twee jaar oud. En met de komst van een zoon is het ge­zin, als het aan de ou­ders ligt, nog niet com­pleet. De twee wil­len graag een der­de kind­je, zo kon­dig­de Tei­gen in maart al aan.

(NU/Foto:Ya­hoo)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.