Vin Die­sel gaat hoofd­rol spe­len in ac­tie­ko­me­die Mus­cle

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

Vin Die­sel gaat de hoofd­rol spe­len in de ac­tie­ko­me­die De ac­teur neemt daar­naast ook de rol van pro­du­cent op zich. ,n ge­sprek met Va­ri­e­ty be­ves­tigt Adam )ogelsont van STX­films de me­de­wer­king van de ster uit de the fu­rious reeks.”,k ken Vin al meer dan een de­cen ni­um na­dat we heb­ben sa­men­ge­werkt aan de the fu­rious fran­chi­se. ,k ben op­ge­won­den over zijn te­rug­keer in het gen­re”, zegt de voor­zit­ter. is de per­fec­te com­bi­na­tie van ac­tie en hu­mor dat mil joe­nen fans heeft over de he­le we­reld en die hem lief heb­ben. :ij ge­lo­ven dat dit de po­ten­tie heeft om uit te groei­en tot een vol­gen­de gro­te, fran­chi­se.” :an­neer wordt op­ge­no­men, is nog niet be­kend­ge­maakt.

Mus­cle. Mus­cle (NU/Foto: el­le fr.)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.