6WDONHU 7D\ORU 6ZLIW KDOI MDDU GH FHO LQ

Times of Suriname - - 6KRZEL]] -

De stal­ker die vo­rig jaar pro­beer­de in te bre­ken in het pen­thou­se van Tay­lor Swift in New <ork, moet een half jaar naar de ge­van­ge nis. Daar­naast kreeg hij een proef­tijd op­ge­legd, waar­in hij in therapie moet en geen con­tact mag op­ne­men met de zan­ge­res.

Mo­ham­med Jaf­far zocht eind

het ap­par­te­ment van Tay­lor op en hing maan­den rond de wo­ning in de wijk Tri­be­ca. Hij pro­beer­de meer de­re ke­ren toe­gang te krij­gen. Daar­bij bel­de hij een keer een uur lang non stop aan bij de pop­ster, om de vol­gen­de dag te­rug te ke­ren en nog eens

mi­nu­ten aan de deur­bel te han­gen. Op be­vei­li­gings beel­den is ook te zien hoe de man zich op­hield op het dak van het ge­bouw en in de hal voor de deur van de Sha­ke it Off zan­ge­res.

De stal­ker bel­de daar­naast in de eer­ste twee we­ken van fe­bru­a­ri vo­rig jaar bij­na keer naar het ma­na­ge­ment van Tay­lor, met het ver­zoek haar te spre­ken. Hij be­ken­de vo­rig week schuld aan po­ging tot in­braak en kwam toen al een straf­maat over­een met de aan­kla­ger. Een rech­ter be­krach­tig­de die woens­dag. (De Te­le­graaf/Foto:

Bill­board)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.