Per­so­neel Di­a­k­o­nes­sen­huis dins­dag in pro­test

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het per­so­neel van het Di­a­k­o­nes­sen­huis voert dins­dag een pro­test­ac­tie. Tus­sen 8.00 en 12.00 uur zal er niet ge­werkt wor­den. Dit is gis­te­ren be­slo­ten tij­dens een al­ge­me­ne le­den­ver­ga­de­ring. Rob­by Naaren­dorp, voor­zit­ter van de per­so­neels­bond bij het Di­a­k­o­nes­sen­huis, geeft aan dat het een sig­naal is naar de di­rec­tie om uit­ein­de­lijk te on­der­han­de­len over de sa­la­ris­ver­ho­ging. Hij geeft aan dat de men­sen al ze­ker vijf jaar geen sa­la­ris­ver­ho­ging heb­ben ge­had. Zij kre­gen de laat­ste keer slechts 1 pro­cent sa­la­ris­ver­ho­ging. Naaren­dorp ver­telt ver­der dat de per­so­neels­le­den steeds weer ge­con­fron­teerd wor­den met groe­pen die een sa­la­ris­ver­ho­ging krij­gen, maar zij niet. “Ik snap dan de on­te­vre­den­heid bij de men­sen en kan het ze niet kwa­lijk ne­men als ze wil­len pro­tes­te­ren. Ik hoop dat het al­leen dins­dag is, maar dat hangt af van de hou­ding van de di­rec­teur”, stelt hij. WI

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.