Mi­li­tai­ren ont­ken­nen moord win­ke­lier

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Mi­li­tai­ren Sin­ci­ley F en Fa­bio I ver­sche­nen gis­te­ren voor de Krijgs­raad voor de moord op de win­ke­lier Hung Tung Cheung Ho­ward, op 31 mei. Cyn­thia Val­stein-Mont­nor, pre­si­dent van de Krijgs­raad, hield de ten­las­te­leg­ging voor aan de ver­dach­ten, na­dat de au­di­teur-mi­li­tair die voor­droeg. De man­nen, die ju­ri­di­sche bij­stand krij­gen van raads­lie­den Mau­reen Nib­te en Ra­oul Lo­bo, ont­ken­nen schul­dig te zijn. De be­schul­di­ging is dat de mi­li­tai­ren te­za­men en in ver­e­ni­ging op­zet­te­lijk en met voor­be­dach­ten ra­de een an­der van het le­ven be­roof­den. De win­ke­lier stond bij zijn toon­bank toen een van de mi­li­tai­ren de han­dels­zaak bin­nen­stap­te. De mi­li­tair schoot op het slacht­of­fer dat twee schot­ver­won­din­gen op­liep en be­wus­te­loos raak­te. De win­ke­lier moest met de am­bu­lan­ce wor­den ver­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling, waar­bij spoed ope­ra­tief in­grij­pen nood­za­ke­lijk was. Hij over­leed na en­ke­le da­gen in het zie­ken­huis. Twee ge­tui­gen die ter plek­ke wa­ren, be­ves­tig­den dat de mi­li­tair in de win­kel was. Of hij met zijn dienst­wa­pen schoot, wordt nog on­der­zocht, maar ge­tui­gen za­gen hem wel haas­tig de win­kel uit lo­pen met een wa­pen. De Krijgs­raad stel­de de­ze zaak uit tot 26 ok­to­ber.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.