Rot­ter­dam on­der­zoekt al­ge­heel vuur­werk­ver­bod

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ROT­TER­DAM - Rot­ter­dam laat on­der­zoe­ken of een vuur­werk­ver­bod voor heel de stad mo­ge­lijk is. Een woord­voer­der van bur­ge­mees­ter Ahmed Abou­ta­leb be­ves­tigt be­richt­ge­ving hier­over in het AD. Een on­af­han­ke­lijk bu­reau be­kijkt hoe zo’n ver­bod kan wor­den in­ge­voerd. De ge­meen­te ver­wacht half sep­tem­ber de con­clu­sies van het on­der­zoek. Eer­der gol­den al in som­mi­ge stads­de­len van Rot­ter­dam tij­dens oud en nieuw vuur­werk­ver­bo­den. Dat ging on­der meer om ge­bie­den rond se­ni­o­ren­wo­nin­gen en kin­der­boer­de­rij­en. De Twee­de Ka­mer stem­de on­langs in met een wets­voor­stel om ge­meen­ten zelf te la­ten be­slis­sen of ze con­su­men­ten­vuur­werk bin­nen de ge­meen­te wil­len ver­bie­den. Een al­ge­heel vuur­werk­ver­bod staat ove­ri­gens los van de jaar­lijk­se vuur­werk­show van­af de Eras­mus­brug. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.