Ruim 90 vluch­ten ge­an­nu­leerd op Schip­hol door slecht weer

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AMSTERDAM - Er zijn don­der­dag op Schip­hol ruim 90 vluch­ten ge­an­nu­leerd van­we­ge het slech­te weer. Het KNMI had co­de oran­je uit­ge­ge­ven. In­mid­dels is Schip­hol weer vol­le­dig ope­ra­ti­o­neel, laat een woord­voer­der van het vlieg­veld we­ten. Don­der­dag­mid­dag liet KLM we­ten 32 vluch­ten te moe­ten schrap­pen van­we­ge het slech­te weer. Dat wer­den er in to­taal 90. “We hou­den ons aan de baan- en lan­dings­ca­pa­ci­teit die ons van­we­ge het ex­tre­me weer is op­ge­legd,” al­dus een woord­woer­der. Al­le rei­zi­gers zijn om­ge­boekt naar an­de­re vluch­ten op don­der­dag en vrij­dag. In­mid­dels loopt al­les bij Schip­hol weer op sche­ma. Op de web­si­te is ac­tu­e­le in­for­ma­tie te vin­den over vlucht­tij­den en ver­tra­gin­gen. (Pa­rool)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.