Ne­der­land zakt op UEFA­co­ëf­fi­ci­ën­ten­lijst

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Door de nederlagen van Vi­tes­se en Fey­en­oord don­der­dag in de der­de voor­ron­de van de Eu­ro­pa Le­a­gue zakt Ne­der­land op de voor­lo­pi­ge UEFA­co­ëf­fi­ci­ën­ten­lijst naar de der­tien­de plaats. Al­leen Ajax pak­te de­ze week in de der­de voor­ron­de van de Cham­pi­ons Le­a­gue te­gen Standard Luik (2-2) 0,1 punt voor de rang­lijst. Door de slech­te pres­ta­ties van de an­de­re Ne­der­land­se clubs neemt De­n­e­mar­ken de twaalf­de plaats weer over, zo be­re­ken­de Voet­bal In­ter­na­ti­o­nal. Fey­en­oord bla­meer­de zich in de der­de voor­ron­de van de Eu­ro­pa Le­a­gue door uit met 4-0 te ver­lie­zen van het Slo­waak­se AS Tren­cín. Vi­tes­se ging thuis met 0-1 on­der­uit te­gen FC Ba­sel. De Deen­se clubs FC Kopen­ha­gen, Brönd­by IF en FC Midtjyl­land wis­ten de­ze week al­le­maal te win­nen in Eu­ro­pa, wat het land 0,9 punt op­le­ver­de. Al­leen het Deen­se FC Nords­jael­land ging on­der­uit.

Van de lan­den die na dit sei­zoen bij de eer­ste tien op de UEFA­co­ëf­fi­ci­ën­ten­lijst staan, plaatst in het sei­zoen 2020/2021 mi­ni­maal één club zich recht­streeks voor de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue.

Dat geldt waar­schijn­lijk ook voor de num­mer elf, als de Cham­pi­ons Le­a­gue-win­naar zich via de com­pe­ti­tie plaatst voor de Cham­pi­ons Le­a­gue van het sei­zoen er­na. De be­ker­win­naar van de num­mer twaalf mag in 2020/2021 di­rect mee­doen aan de groeps­fa­se van de Eu­ro­pa Le­a­gue. Ne­der­land heeft op dit mo­ment een ge­rin­ge ach­ter­stand op num­mer elf Oos­ten­rijk en num­mer twaalf De­n­e­mar­ken. Num­mer tien Turkije ligt voor­lo­pig bui­ten be­reik.

PSV en Ajax zijn al ze­ker van een tic­ket voor de groeps­fa­se van de Eu­ro­pa Le­a­gue en kun­nen zich nog plaat­sen voor het hoofd­toer­nooi van de Cham­pi­ons Le­a­gue. AZ is na twee du­els al uit­ge­speeld in Eu­ro­pa en Fey­en­oord en Vi­tes­se strij­den vol­gen­de week voor een klein kans­je. Door­dat Ne­der­land de af­ge­lo­pen ja­ren zak­te op de co­ëf­fi­cien­ten­lijst, moet lands­kam­pi­oen PSV zich dit sei­zoen voor het eerst kwa­li­fi­ce­ren voor de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue. Ook het recht­streek­se tic­ket dat de be­ker­win­naar voor de Eu­ro­pa Le­a­gue kreeg, raak­te Ne­der­land kwijt. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.