Oe­ma So­so aan kop

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Oe­ma So­so heeft door een over­tui­gen­de ze­ge op Mero­dia de kop­po­si­tie tij­de­lijk over­ge­no­men van SRD in de se­ni­o­ren­klas­se van de vrou­wen­voet­bal­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. Oe­ma So­so, dat haar laat­ste wed­strijd van de com­pe­ti­tie af­werk­te, stond bij de rust al met 4-0 voor en won uit­ein­de­lijk met 10-0 van Mero­dia. De win­naar staat aan kop met 26 pun­ten uit twaalf wed­strij­den en SRD staat twee­de met 24 pun­ten uit elf wed­strij­den. Mero­dia blijft ste­ken op zes pun­ten uit tien con­fron­ta­ties. Oe­ma So­so heeft ge­daan wat het moest doen en moet nu af­wach­ten wat SRD doet in zijn laat­ste wed­strijd. SRD speelt van­daag zijn laat­ste wed­strijd te­gen Mero­dia in het Es­sed­sta­di­on om 18.00 uur. Als SRD ge­lijk­speelt of ver­liest dan wordt Oe­ma So­so de kam­pi­oen, maar als SRD wint dan wordt het kam­pi­oen. As­co­na, dat 21 pun­ten heeft uit elf wed­strij­den, maakt geen kan­sen meer op het kam­pi­oen­schap, maar wel op het se­mikam­pi­oen­schap. Als SRD ver­liest en As­co­na van­daag wint van Evi­ta, dan ko­men bei­de ver­e­ni­gin­gen op een ge­deel­de twee­de plek met 24 pun­ten. Er zal dan een be­slis­sings­wed­strijd ge­speeld moe­ten wor­den voor het se­mikam­pi­oen­schap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.