An­soe haalt Stou­ten­burg in

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Pa­me­la An­soe van Oe­ma So­so heeft Sha­mai­ra Stou­ten­burg van As­co­na in­ge­haald op de top­scoor­der­lijst in de se­ni­o­ren­klas­se van de vrou­wen­voet­bal­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. An­soe vond te­gen Mero­dia maar liefst zes keer het net en heeft nu ne­gen­tien doel­pun­ten op haar naam staan. Stou­ten­burg, die van­daag nog in ac­tie komt, heeft mo­men­teel zes­tien doel­pun­ten.

Cyn­thia Si­tal van Oe­ma So­so sluit het sei­zoen af met twaalf doel­pun­ten. Mer­vil Blatz van SRD en An­daya Land­veld van As­co­na heb­ben elk ne­gen doel­pun­ten tot nu toe ge­maakt. Voor Land­veld, die al meer­de­re ke­ren top­scoor­der is ge­weest bij de vrou­wen, en Blatz wordt het on­mo­ge­lijk om de­ze prijs te win­nen, om­dat zo­wel SRD als As­co­na nog een wed­strijd te gaan heeft dit com­pe­ti­tie­jaar. Het lijkt on­mo­ge­lijk dat de­ze twee da­mes An­soe, die ne­gen­tien doel­pun­ten heeft, zul­len in­ha­len in de laat­ste speel­ron­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.