Mes­si nieu­we aan­voer­der Bar­ça

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Li­o­nel Mes­si is de nieu­we aan­voer­der van FC Bar­cel­o­na. De Ca­ta­laan­se club pre­sen­teer­de de 31-ja­ri­ge Ar­gen­tijn vrij­dag als de op­vol­ger van de naar Ja­pan ver­trok­ken An­drés Inie­sta. Mes­si ver­vul­de sinds 2015 al de rol van twee­de aan­voer­der en treedt nu in de voet­spo­ren van Inie­sta, en voor hem Xa­vi en Car­les Puy­ol.

De twee­de

cap­tain

ach­ter Mes­si wordt Ser­gio Busquets, die uit de jeugd­op­lei­ding van de Ca­ta­laan­se club komt en al tien sei­zoe­nen in het eer­ste elf­tal speelt.

Gerard Pi­qué is door trai­ner Er­nes­to Val­ver­de aan­ge­we­zen als der­de aan­voer­der, ge­volgd door Ser­gi Ro­ber­to, die de plaats in­neemt van de ver­trok­ken Ja­vier Ma­sche­ra­no.

Mes­si is ook aan­voer­der bij de na­ti­o­na­le ploeg van Ar­gen­ti­nië. De aan­val­ler be­gint zon­dag aan zijn vijf­tien­de sei­zoen bij Bar­cel­o­na. Hij maak­te tot nu 552 doel­pun­ten in 637 of­fi­ci­ë­le wed­strij­den voor de club. FC Bar­cel­o­na be­gint het sei­zoen zon­dag met de strijd om de Spaan­se su­per­cup te­gen Se­vil­la. Za­ter­dag 18 au­gus­tus be­gint de com­pe­ti­tie voor de ploeg van trai­ner Val­ver­de met een thuis­wed­strijd te­gen De­por­ti­vo Ala­vés. (NS)

Li­o­nel Mes­si is de nieu­we aan­voer­der van FC Bar­cel­o­na. De Ca­ta­laan­se club pre­sen­teer­de de 31-ja­ri­ge Ar­gen­tijn als de op­vol­ger van de naar Ja­pan ver­trok­ken An­drés Inie­sta. (Fo­to: Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.