Ook Nic­ki Mi­naj geeft op­tre­den bij MTV Vi­deo Mu­sic Awards

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ook Nic­ki Mi­naj geeft een op­tre­den tij­dens de MTV Vi­deo Mu­sic Awards die op 20 au­gus­tus plaats­vin­den in New York. En­ke­le da­gen daar­voor brengt ze haar nieu­we al­bum Qu­een uit. Eer­der werd de komst van on­der an­de­ren Tra­vis Scott, Post Ma­lo­ne, Ari­a­na Gran­de en Jen­nifer Lopez al be­ves­tigd. Lopez krijgt een oeu­vre­prijs bij de award­s­how; de Mi­chael Jack­son Vi­deo Van­gu­ard Award. De 49-ja­ri­ge zan­ge­res ver­kocht we­reld­wijd meer dan 80 mil­joen pla­ten en drie van haar al­bums be­reik­ten al­leen in de Ver­e­nig­de Sta­ten al de num­mer 1-po­si­tie. Car­di B is de groot­ste kans­heb­ber bij de MTV Vi­deo Mu­sic Awards. Zij is in tien ca­te­go­rie­ën ge­no­mi­neerd.

(NU/Fo­to: wunc.org)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.