Ma­cau­lay Cul­kin be­dank­te drie keer voor

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ma­cau­lay Cul­kin is meer­de­re ke­ren be­na­derd voor een rol in de po­pu­lai­re se­rie The Big Bang The­o­ry, maar be­dank­te tot drie keer toe. “Ze heb­ben ach­ter me aan ge­ze­ten voor The Big

Bang The­o­ry”, ver­tel­de de ac­teur, die na het suc­ces van de Ho­me Alo­ne­films aan la­ger wal raak­te, in de Joe Ro­gan Ex­pe­rien­ce­pod­cast. “En ik heb nee ge­zegd. De pitch was: twee as­tro­fy­si­ci-nerds wo­nen sa­men met een mooie meid. En ik dacht: nee, be­dankt. Ze vroe­gen me nog eens en toen dacht ik: nee, nee, nee. Ik voel me ver­eerd, maar nee.” Toen de ma­kers van de se­rie een der­de keer bij hem aan­klop­ten, ad­vi­seer­de zelfs zijn ma­na­ger Cul­kin om de rol te ac­cep­te­ren. Toch be­dank­te de in­mid­dels 37-ja­ri­ge ac­teur. “Ik zou hon­der­den mil­joe­nen heb­ben als ik des­tijds ja had ge­zegd. Maar ik zou ook met mijn hoofd te­gen een muur wil­len slaan.” Een re­den voor zijn af­keer van de se­rie geeft de ac­teur niet. The Big Bang The­o­ry, met in de hoofd­rol­len Jo­h­n­ny Ga­lec­ki, Jim Parsons en Ka­ley Cuo­co, was in 2007 voor het eerst op te­le­vi­sie. De sit­com is elf sei­zoe­nen ver­der en de hoofd­rol­spe­lers krij­gen in­mid­dels 1 mil­joen dol­lar per af­le­ve­ring. (NU/Fo­to: Bra­vo TV)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.