700 ki­lo co­ca­ï­ne aan­ge­trof­fen in la­ding ba­na­nen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

VLISSINGEN - De dou­a­ne heeft gis­te­ren 700 ki­lo co­ca­ï­ne on­der­schept bij een con­tro­le bij een be­drijf in de ha­ven van Vlissingen. De drugs wa­ren ver­deeld over 48 pal­lets en za­ten ver­stopt in do­zen met ba­na­nen.

De dou­a­ne ge­bruik­te bij de ac­tie on­der meer speur­hon­den. De drugs zijn ver­nie­tigd. Er zijn geen aan­hou­din­gen ver­richt. De pal­lets met de drugs wa­ren af­kom­stig van een schip uit Zuid-Ame­ri­ka. Bij twee eer­de­re con­tro­les de­ze week in Vlissingen nam de dou­a­ne in to­taal 800 ki­lo co­ke in be­slag. De helft van de drugs werd aan­ge­trof­fen in de ha­ven. Woens­dag vond de dou­a­ne de an­de­re 400 ki­lo co­ca­ï­ne bij een con­tro­le van een aan­tal pal­lets bij een be­drijf in Vlissingen. Don­der­dag­och­tend werd in een pand in Den Haag 400 ki­lo co­ca­ï­ne ge­von­den in een be­drijf dat koek­jes bakt. (NU.nl / Om­roep West)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.