Man aan­ge­hou­den voor to­nen ge­slachts­deel

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een man toon­de zijn ge­slachts­deel aan zijn bu­ren in het dis­trict Sa­ram­ac­ca. De po­li­tie van Ja­ri­ka­ba heeft hem aan­ge­hou­den en na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld voor ‘schen­nis van de eer­baar­heid’.

De man woont ver­moe­de­lijk al­leen. Hij kwam on­der in­vloed van al­co­hol thuis aan en be­gon zijn bu­ren uit te schel­den. Toen de bu­ren hem aan­spra­ken, toon­de hij de men­sen zijn ge­slachts­deel. Op dat mo­ment wa­ren er ook kin­de­ren aan­we­zig. Daar­naast deed hij be­drei­gen­de uit­la­tin­gen. Hij zou eer­der on­der in­vloed van al­co­hol zijn bu­ren ook heb­ben be­dreigd en uit­ge­schol­den. De man, een Gu­y­a­nees, is il­le­gaal in het land. Hij ont­kent dat hij zijn ge­slachts­deel aan an­de­ren toon­de. Vol­gens hem is het een op­ge­zet­te zaak te­gen hem. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.