Dron­ken mi­li­tair krijgt een jaar cel­straf

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Mi­li­tair Franklin M is gis­te­ren ver­oor­deeld voor het ver­oor­za­ken van een aan­rij­ding on­der in­vloed van al­co­hol. Twee per­so­nen raak­ten daar­bij ge­wond.

Anand­koe­mar Cha­ran, pre­si­dent van de Krijgs­raad, leg­de hem een jaar ge­van­ge­nis­straf op. Ook leg­de hij hem een boe­te van SRD 1.500 op, te ver­van­gen door een maand hech­te­nis. De rij­be­voegd­heid is Franklin M ont­zegd voor twee jaar, on­der af­trek. Cha­ran nam de scha­de­ver­goe­ding die door de au­di­teur-mi­li­tair is ge­ëist, over. Aan een van de be­na­deel­den moet een scha­de ver­goed wor­den van SRD 10 dui­zend, te ver­van­gen door zes maan­den hech­te­nis. Aan een an­der moet SRD 2.375 wor­den be­taald te ver­van­gen door twee maan­den hech­te­nis. Cha­ran zei dat op grond van de ‘Tri­as Al­co­ho­li­ca’ bij Franklin M is ko­men vast te staan dat hij dron­ken was. De au­di­teur-mi­li­tair eis­te an­der­half jaar cel­straf, een boe­te van SRD 1.500, sub­si­di­air een maand hech­te­nis en ont­zeg­ging van de rij­be­voegd­heid voor twee jaar. De ad­vo­caat van Franklin M vindt dat het niet be­we­zen is dat zijn cli­ënt on­der in­vloed ver­keer­de, want er is geen blaas­test ver­richt. Hij zegt dat zijn cli­ënt een aan­tal rit­ten reed van­uit de stad naar Le­ons­berg. Vol­gens hem zou de man meer­de­re brok­ken ma­ken in­dien hij on­der in­vloed ver­keer­de. Ver­der vroeg hij de straf­maat te mi­ti­ge­ren. Ook sloeg hij acht op de so­ci­a­le om­stan­dig­he­den, want de mi­li­tair heeft geen huis­ves­ting. Franklin M reed taxi. De au­di­teur­mi­li­tair vindt dat het be­wijs voor rij­den on­der in­vloed ge­le­verd is op ba­sis van de ‘Tri­as Al­co­ho­li­ca’, want een ver­ba­li­sant kwam tot die con­clu­sie. De slacht­of­fers raak­ten ge­wond als ge­volg van het han­de­len van de ver­dach­te. Franklin M voer­de aan dat hij niet de in­ten­tie had een aan­rij­ding te ver­oor­za­ken. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.