Lijk jeug­di­ge ge­bor­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het ont­ziel­de li­chaam van de ne­gen­ja­ri­ge jon­gen die woens­dag rond 15.00 uur in de Su­ri­na­me­ri­vier ver­dronk, is ge­bor­gen. Een arts stel­de de ver­drin­kings­dood vast, waar­na het ont­ziel­de li­chaam na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie werd af­ge­staan aan de na­be­staan­den. De jeug­di­ge ging sa­men met en­ke­le vrien­den in de ri­vier zwem­men en ver­dween op een ge­ge­ven mo­ment in de diep­te. Bij de po­li­tie werd hier­van mel­ding ge­maakt. De wets­die­na­ren scha­kel­den op hun beurt de dui­kers van de brand­weer in voor een zoek­ac­tie. De dui­kers be­gon­nen woens­dag­mid­dag met­een met een zoek­ac­tie, maar trof­fen het kind niet aan. De zoek­ac­tie werd don­der­dag weer voort­ge­zet. Uit­ein­de­lijk luk­te het om het li­chaam op te vis­sen. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.